Czego szukasz?

Ciąża i niepłodność
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Jak często występuje cytomegalia wrodzona

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
ciężarna kobieta Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Cytomegalia jest jedną z najczęstszych infekcyjnych chorób wrodzonych: dotyczy około 1% (od 0,5 do 2%) wszystkich noworodków (1) – wg danych GUS o częstości żywych urodzeń z 2016 r. (2) są to szacunkowo 3822 noworodki w Polsce. Konsekwencje zakażenia są różne i, ze względu na jego powszechność, stanowią ważne zagadnienie w dziedzinie zdrowia publicznego. Mimo to problem zakażeń wrodzonych wirusem cytomegalii (cytomegalovirus, CMV) przypomina „słonia w salonie, którego nikt nie zauważa”. Na całym świecie obserwuje się niską świadomość społeczną na temat konsekwencji i częstości występowania wrodzonych infekcji CMV, o czym świadczą liczne analizy (3, 4, 5). Podobnie wygląda sytuacja w Polsce.

Ryzyko zakażenia płodu w czasie cytomegalii u matki (występującej po raz pierwszy w życiu) występuje w każdym trymestrze, jednak największe obserwuje się na początku ciąży. Wśród objawów wrodzonej cytomegalii dominują: żółtaczka, powiększenie wątroby i śledziony, trombocytopenia, obrzęk uogólniony, zapalenie siatkówki i naczyniówki oraz głuchota. Zakażenie wirusem cytomegalii należy do najczęstszych infekcji wrodzonych występujących u noworodków i jest główną przyczyną utraty słuchu w późniejszym wieku. Zakażenia wrodzone CMV są wielokrotnie częstsze niż toksoplazmoza wrodzona czy zespół Downa. Jednak świadomość na temat częstości i skutków tej infekcji w ciąży jest dużo niższa.

Opracowano na podstawie:

  1. Dunal M., Trzcińska A., Siennicka J., Wirus cytomegalii – problem zakażeń wrodzonych, Post Mikrobiol 2013, 52 (1): 17–28.
  2. Rocznik Demograficzny 2016, Komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
  3. Jiyeon J. et al., Knowledge and awareness of congenital cytomegalovirus among women, Infect. Dis. Obstet. Gynecol 2006: 1–7.
  4. Cordier A.G., Guitton S., Vauloup-Fellous C. et al., Awareness of cytomegalovirus infection among pregnant women in France, Journal of Clinical Virology 2012, 53: 332–337.
  5. comres.co.uk