Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Światowy Dzień Zapalenia Mózgu

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Światowy Dzień Zapalenia Mózgu Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, czyli AZM (AE, ang. autoimmune encephalitis), stanowią zróżnicowaną grupę schorzeń centralnego układu nerwowego, w których obserwuje się szeroki zakres objawów – zarówno neurologicznych, jak i psychiatrycznych. Objawy i moment ich wystąpienia zależą w dużej mierze od rodzaju wytwarzanych przeciwciał antyneuralnych, bo to właśnie one odpowiedzialne są za rozwój AZMChoroba może dotknąć każdego, bez względu na wiek, i skutkuje szybko postępującym uszkodzeniem mózgu, spowodowanym jego zapaleniem. Wśród najczęstszych objawów wymienia się: mimowolne ruchy, drżenia mięśni, napady padaczkowe, oczopląs, nadmierne ślinienie, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia oddychania i rytmu serca. Dodatkowo u części chorych występują objawy prodromalne (tj. gorączka, złe samopoczucie itp.), które przypominają symptomy infekcji wirusowej. Dzięki odpowiedniej diagnozie i szybkiemu wdrożeniu leczenia większość chorych wraca do zdrowia.

500 tysięcy nowych przypadków zapaleń mózgu na rok

Każdego roku na świecie zdiagnozowanych zostaje 500 tysięcy nowych przypadków zapaleń mózgu, a mimo to aż 78% z nas nie wie, czym jest ta choroba. Z tego względu niezwykle ważne jest zwiększanie świadomości społecznej i praca, jaką wykonują w tym aspekcie liczne organizacje. W 2023 r. kampania Encephalitis International, jednej z wielu organizacji non profit działających na rzecz chorych z zapaleniem mózgu, pozwoliła na dotarcie do aż 111 milionów osób. Na stronie internetowej Encephalitis International można zapoznać się z wieloma przydatnymi informacjami na temat zapalenia mózgu i poznać historie pacjentów.

Światowy Dzień Zapalenia Mózgu

Światowy Dzień Zapalenia Mózgu przypada w czwartek, 22 lutego 2024 r. Od czasu uruchomienia kampanii na ten temat wiadomość o AZM dotarła do wielu milionów ludzi. Podnoszenie świadomości społecznej jest tu niezwykle ważne i zwiększa szanse pacjentów na szybsze rozpoznanie problemu, niezwłoczne zgłoszenie się po pomoc i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Z uwagi na to, że AZM zostały opisane stosunkowo niedawno, konieczna jest również edukacja kadry medycznej w zakresie zapobiegania AZM oraz jego rozpoznawania i skutecznego leczenia, co ostatecznie poprawia wyniki pacjentów i umożliwia im powrót do zdrowia.

Organizacje, takie jak Encephalitis International, często wykorzystują Światowy Dzień Zapaleń Mózgu jako okazję do organizowania wydarzeń i kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości na temat tej choroby. W tym dniu zachęca się ludzi do udostępniania informacji o zapaleniach mózgu w mediach społecznościowych oraz do zbierania funduszy na badania nad tą poważną chorobą.

Opracowano na podstawie: https://www.encephalitis.info/world-encephalitis-day/