Czego szukasz?

Dietetyka
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Nietolerancja laktozy

Nietolerancja laktozy jest zaburzeniem metabolicznym, które polega na nieprawidłowym trawieniu laktozy, czyli tzw. cukru mlecznego. Źródłem laktozy jest mleko ssaków i produkty mleczne. Laktoza zostaje wchłonięta z przewodu pokarmowego w postaci dwóch cukrów prostych – glukozy i galaktozy. Wcześniej jednak musi zostać strawiona przez enzym laktazę. Za kodowanie tego enzymu odpowiedzialny jest gen LCT. Nietolerancja laktozy wynika z braku lub zmniejszenia aktywności laktazy.

Rodzaje nietolerancji laktozy

Wyróżnia się 3 rodzaje nietolerancji laktozy:

 • alaktazję, czyli wrodzony niedobór laktazy

Jest to bardzo rzadkie wrodzone zaburzenie metaboliczne, które charakteryzuje się całkowitym brakiem zdolności wytwarzania enzymu laktazy. Osoby z alaktazją nie tolerują nawet minimalnej ilości laktozy w diecie i muszą stosować dietę bezlaktozową przez całe życie.

 • pierwotną nietolerancję laktozy, czyli hipolaktazję typu dorosłego

Jest to stosunkowo często występujące zaburzenie metaboliczne o podłożu genetycznym, którego przyczyną jest zmiana w genie LCT kodującym enzym laktazę. Charakteryzuje się stopniowym zmniejszaniem się wraz z wiekiem zdolności do trawienia laktozy. Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się w okresie dojrzewania, ale mogą też ujawnić się dopiero w wieku dorosłym.

 • wtórną nietolerancję laktozy, czyli hipolaktazję wtórną

Wtórna nietolerancja laktozy nie jest schorzeniem uwarunkowanym genetycznie i ma zwykle charakter przejściowy. Do wtórnej nietolerancji laktozy może dojść w przebiegu różnych chorób przewodu pokarmowego (m.in. celiakia, alergie pokarmowe), jak również na skutek nadużywania alkoholu lub przyjmowania leków. Dochodzi wówczas do zaniku kosmków jelitowych, które nie są zdolne do wytwarzania enzymu laktazy. Wyleczenie choroby pierwotnej z czasem skutkuje przywróceniem zdolności trawienia laktozy.

Objawy nietolerancji laktozy

Objawy nietolerancji laktozy wynikają z przejścia niestrawionej laktozy z jelita cienkiego do jelita grubego, co zapoczątkowuje proces fermentacji z udziałem bakterii jelitowych. Produkty fermentacji, np. gazy takie jak wodór, podrażniają błonę śluzową jelita i wywołują dokuczliwe objawy. Charakter symptomów nie pozwala na zróżnicowanie pierwotnej nietolerancji laktozy od wtórnej.

W przebiegu nietolerancji laktozy objawy manifestują się głównie ze strony układu pokarmowego. Należą do nich m.in.:

 • nudności, wymioty, biegunki
 • wzdęcia, uczucie pełności oraz „burczenie” w brzuchu
 • kurczowe bóle brzucha i kolki
 • przelewanie i odbijanie
 • nadmierne ilości gazów jelitowych

Diagnostyka nietolerancji laktozy

Diagnostyka nietolerancji laktozy polega na przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego z analizą wpływu spożywanych pokarmów na występowanie objawów klinicznych oraz wykonaniu odpowiednich badań diagnostycznych, takich jak wodorowy test oddechowy (WTO) lub badanie genetyczne.

Diagnostyka genetyczna nietolerancji laktozy polega na analizie polimorfizmów (wariantów genetycznych) genu LCT. Wynik badania genetycznego ukazuje warianty w dwóch pozycjach genu LCT: 13910, 22018 i może dawać informację, czy pacjent wraz z wiekiem straci zdolność trawienia laktozy.

Do zalet badania genetycznego w kierunku nietolerancji laktozy należą:

 • wykonuje się je raz w życiu
 • procedura polega na badaniu DNA, dzięki czemu jest to metoda bezpieczna, nieobciążająca organizmu pacjenta
 • materiałem do badań może być krewlub wymaz z błony śluzowej policzka
 • możliwa ocena predyspozycji genetycznej na zachorowanie na pierwotną nietolerancję laktozy (hipolaktazję typu dorosłego)
 • różnicowanie pierwotnej nietolerancji laktozy od wtórnej

Wskazania do badania genetycznego w kierunku nietolerancji laktozy

Wykonanie badania genetycznego w kierunku pierwotnej nietolerancji laktozy warto rozważyć wśród pacjentów, u których:

 • występują dolegliwości ze strony układu pokarmowego po spożyciu produktów mlecznych
 • wykluczono alergię IgE-zależną na białka mleka, a skarżą się na dokuczliwe objawy
 • zachodzi potrzeba ustalenia, czy nietolerancja laktozy ma przejściowy charakter (wtórna nietolerancja laktozy), czy ma podłoże genetyczne (pierwotna nietolerancja laktozy)
 • istnieje podejrzenie zespołu złego wchłaniania lub zespołu jelita drażliwego – by wykluczyć ewentualną nietolerancję laktozy
 • choroba występuje już w rodzinie – by sprawdzić predyspozycję do zachorowania w przyszłości
 • występują problemy z przyswajaniem wapnia lub rozpoznano osteoporozę