Czego szukasz?

Alergie
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Czym są przeciwciała anty-CCD i jak sobie z nimi radzić?

Utworzone przez Michał Podkalicki
Czym są przeciwciała CCD Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Reagujące krzyżowo determinanty węglowodanowe (CCD, ang. cross-reactive carbohydrate determinants) stanowią reszty cukrowe, które przyłączane są do białek w czasie ich produkcji w komórkach – taki proces nazywamy to glikozylacją. Warto zaznaczyć, że wzór glikozylacji obecny w świecie roślin i bezkręgowców różni się od tego występującego w ludzkich białkach. Taka różnorodność strukturalna CCD obecnych w roślinach (jak pyłek, warzywa czy owoce) oraz bezkręgowcach (jak jady owadów błonkoskrzydłych, roztocze, skorupiaki czy mięczaki) może aktywować układ odpornościowy człowieka do produkcji specyficznych IgE anty-CCD. Duża reaktywność krzyżowa tych przeciwciał wynika z istniejącego podobieństwa między CCD pochodzącymi z różnych źródeł.

W diagnostyce serologicznej alergii obecność przeciwciał anty-CCD wprowadza trudności w jednoznacznej interpretacji wyników testów. Dlatego, gdy uzyskano pozytywny wynik dla wielu alergenów zawierających CCD (takich jak warzywa, owoce, pyłek traw i drzew, jady owadów) lub dla alergenów zawierających CCD, z którymi pacjent nie miał nigdy kontaktu (np. lateks), należy rozważyć wpływ przeciwciał anty-CCD na rezultaty badania. Przeciwciała IgE anty-CCD same w sobie mają ograniczone znaczenie kliniczne, ponieważ nie są zdolne do wywołania reakcji alergicznej, takiej jak uwolnienie histaminy z komórek układu odpornościowego, która jest przyczyną np. zaczerwienienia czy swędzenia skóry.

Marker CCD, obecny na każdym profilu alergologicznym EUROLINE, pozwala na identyfikację przeciwciał anty-CCD. Jego pozytywne wybarwienie wskazuje na obecność przeciwciał anty-CCD, ale nie precyzuje, czy miały one wpływ na wyniki reakcji na inne alergeny. Aby dokładnie ocenić wpływ przeciwciał anty-CCD, zaleca się stosowanie anty-CCD Absorbentu, który umożliwia usunięcie tych przeciwciał z surowicy pacjenta przed przeprowadzeniem testu. Takie postępowanie pozwala skutecznie ocenić, czy wyniki pozytywne są wynikiem obecności przeciwciał anty-CCD, czy też są rezultatem swoistych IgE skierowanych przeciwko strukturom białkowym alergenu. Jeśli uzyskałeś wynik profili alergologicznego z dodatnimi przeciwciałami anty-CCD znajdź laboratorium wykonujące badania profilami EUROLINE z anty-CCD Absorbentem. Dzięki temu uzyskasz precyzyjny wynik w kierunku alergii.