Czego szukasz?

Alergie
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Alergia na orzeszki ziemne – nowy ważny alergen (Ara h7)

Utworzone przez Michał Podkalicki
Orzeszki ziemne Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Wykrycie w próbce pacjenta specyficznych przeciwciał IgE przeciwko białkom Ara h2 i Ara h6 wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo klinicznej alergii na orzeszki ziemne. Po zjedzeniu orzeszka ziemnego wiązanie między przeciwciałami IgE i ich białkami docelowymi prowadzi do aktywacji komórek tucznych. Aktywowane komórki wydzielają następnie mediatory stanów zapalnych, które ostatecznie indukują ciężkie reakcje alergiczne.

Ara h2 i Ara h6 należą do grupy 2S albumin  – białek zapasowych, które występują w różnych nasionach i stanowią ważne alergeny pochodzenia roślinnego. Dotychczas niewiele uwagi poświęcono diagnostyce alergii na trzecią 2S albuminę, czyli Ara h7. Autorzy niedawno opublikowanego doniesienia zaklasyfikowali ją jako kolejny ważny alergen orzechów arachidowych. Próbki krwi pobrane od 40 osób uczulonych na orzeszki ziemne i 40 osób z tolerancją orzecha ziemnego (odpowiednio: z dodatnim i ujemnym wynikiem po prowokacji pokarmowej orzechem ziemnym) przeanalizowano pod kątem obecności przeciwciał IgE przeciwko alergenom Ara h1, h2, h3, h6 i h7 za pomocą testu typu immunoblot (EUROLINE-DPA-Dx Orzeszki ziemne; EUROIMMUN). Specyficzne przeciwciała IgE przeciwko Ara h7 okazały się wysoce predykcyjne dla klinicznej alergii na orzeszki ziemne, podobnie jak Ara h2 i Ara h6. Mimo że 68% pacjentów alergicznych prezentowało IgE przeciwko wszystkim trzem 2S albuminom, pojedynczy pacjenci byli pozytywni przeciwko tylko jednemu z trzech białek. Z tego powodu naukowcy sugerują lekarzom oznaczanie w surowicy pacjentów specyficznych przeciwciał IgE przeciwko wszystkim trzem 2S albuminom, aby wyeliminować błędy diagnostyczne.

W teście EUROLINE DPA-Dx Orzeszki ziemne 2S albuminy: Ara h2, h6 i h7 występują wspólnie z Ara h1, h3 i h9. Przeciwciała IgE przeciwko tym trzem białkom wiążą się ze zwiększonym ryzykiem ciężkich reakcji alergicznych. Wspomniany profil został uzupełniony dodatkowo o alergeny Ara h5 i Bet v1, które w przeciwieństwie do pozostałych białek są związane raczej z łagodnymi (lub krzyżowymi) reakcjami na orzeszki ziemne.

Autor: Kim Tappe (EUROIMMUN AG, Niemcy, Lubeka)

Tłumaczenie: Małgorzata Kozłowska

Opracowano na podstawie: Blankestijn M.A. et al., Specific IgE to peanut 2S albumin Ara h 7 has a discriminative ability comparable to Ara h 2 and 6, Clin Exp Allergy 48 (1): 60–65 (2018).