Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

21 września – Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
Dłonie starszej kobiety Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Z okazji dnia świadomości o chorobie przypomnijmy sobie, co wiemy o samym schorzeniu.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) należy do najczęstszych schorzeń neuropsychiatrycznych i uznawana jest za rodzaj otępienia. Charakteryzuje ją postępujące uszkodzenie mózgu, którego nie można cofnąć. Jej rozpowszechnienie wśród osób w wieku 65–69 lat wynosi 1 na 100 przypadków i podwaja się z każdym kolejnym okresem 5-letnim.

Choroba Alzheimera – przyczyny

Choroba Alzheimera jest spowodowana odkładaniem się w mózgu 2 rodzajów białek: beta-amyloidu i białka tau. Pierwsze gromadzi się w przestrzeniach między komórkami nerwowymi, tworząc blaszki starcze. Natomiast drugie odkłada się w samych neuronach. Konsekwencją jest zaburzenie funkcjonowania neuronów w mózgu. Neurony ulegają degeneracji i z czasem obumierają, doprowadzając stopniowo do wystąpienia objawów alzheimerowskich.

Choroba Alzheimera – objawy

Główne symptomy choroby Alzheimera to:

 • zaburzenia pamięci krótkotrwałej (świeżej)
 • zubożenie języka, trudności w odnajdywaniu słów, zapominanie lub mylenie słów
 • problemy z orientacją w czasie i w przestrzeni
 • ograniczenie zdolności oceny sytuacji i podejmowania decyzji
 • utrata zdolności rozumienia
 • przekładanie przedmiotów w nieodpowiednie miejsca
 • nieadekwatne, gwałtowne zmiany nastroju i zachowania bez wyraźnej przyczyny
 • zmiany osobowości
 • utrata inicjatywy i aktywności
 • trudności w wykonywaniu codziennych czynności

Choroba Alzheimera – typy choroby

Klasyfikacja choroby uwzględniająca uwarunkowania rodzinne wyróżnia:

 • postać rodzinną (FAD) – przynajmniej 2 przypadki AD w rodzinie
 • postać sporadyczną (SAD) – bez uwarunkowań rodzinnych

W zależności od wieku chorego, w którym wystąpiły pierwsze objawy, wyróżnia się:

 • postać wczesną (EOAD) – przed 65. rokiem życia
 • postać późną (LOAD) – po 65. roku życia

Zdecydowana większość przypadków chorych (60–85%) to postać sporadyczna AD z wieloczynnikowym typem dziedziczenia, w którym kluczową rolę odgrywa polimorfizm genu apolipoproteiny E (ApoE).