Czego szukasz?

Grzybica
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

EUROArray Dermatomykozy

Genetyczna diagnostyka grzybic znacząco skraca czas potrzebny na postawienie diagnozy: z kilku tygodni do nawet kilku godzin. Ponadto podnosi czułość i specyficzność analiz mykologicznych.

Test EUROArray Dermatomykozy umożliwia rzetelną i kompleksową diagnostykę grzybicy skóry, włosów i paznokci. Dzięki połączeniu technologii PCR oraz hybrydyzacji test EUROArray Dermatomykozy zapewnia nie tylko szybkie uzyskanie wiarygodnych wyników, ale jest również najbardziej wszechstronnym testem służącym do wykrywania zakażeń grzybiczych. Test ten umożliwia wykrycie 56 patogenów. Dodatkowo możliwa jest dokładna identyfikacja gatunkowa 23 dermatofitów, 3 grzybów drożdżopodobnych i 3 pleśni.

Test EUROArray Dermatomykozy, w porównaniu do klasycznych metod oraz innych procedur opartych o metody biologii molekularnej, posiada wiele zalet:

  • Prosta procedura – nie wymaga specjalistycznej wiedzy
  • Zautomatyzowana ocenai generowanie wyników
  • Najwyższa czułośćnawet po rozpoczęciu leczenia
  • Wiarygodne różnicowanie blisko spokrewnionych gatunków
  • Jasna i wiarygodna identyfikacja mieszanych infekcji grzybiczych

EUROArray Dermatomykozy – rodzaje patogenów

23 gatunki dermatofitów
antropofilneT. tonsurans, T. interdigitale, T. schoenleinii, T. concentricum, T. rubrum, T. violaceum, E. floccosum, M. ferrugineum, M. audouinii
zoofilneT. eriotrephon, T. equinum, T. mentagrophytes (T. interdigitale), T. simii, T. quinckeanum (T. mentagrophytes), T. erinacei, T. bullosum, T. benhamiae (A. benhamiae), T. verrucosum, M. canis, N. persicolor (M. persicolor)
geofilneN. fulva (M. fulvum), N. gypsea (M. gypseum), N. incurvata (M. incurvatum)
3 gatunki grzybów drożdżopodobnych i 3 gatunki pleśniC. parapsilosis, C. guilliermondii, F. oxysporum, C. albicans, F. solani, Sc. brevicaulis

Materiał do badania

Przy pomocy testu EUROArray Dermatomykozy możemy zbadać materiał pochodzący z:

 

Podczas pobierania próbek ważne jest, aby upewnić się, że stosowane narzędzia są jałowe. Przed pobraniem każdej próbki obszar podejrzany o grzybicę należy zdezynfekować 70% alkoholem w celu ograniczenia obecności niepatogennych drobnoustrojów pochodzących z przejściowej flory bakteryjnej.

Ponieważ wykrywanie grzybów za pomocą testów opartych o metodę PCR nie wymaga żywych patogenów, można również zastosować martwe komórki. Są one obecne w strupach lub większych łuskach skóry, które można wykorzystać do wykonania testu EUROArray Dermatomykozy.

Procedura wykonania testu EUROArray Dermatomykozy

Na procedurę wykonania testu EUROArray Dermatomykozy składa się kilka etapów:

Etap 1. Izolacja DNA z materiału pobranego od pacjenta

Izolację DNA z próbki pobranej od pacjenta można wykonać manualnie lub w sposób automatyczny. Niezbędną ilość DNA uzyskuje się zwykle przy użyciu popularnych zestawów do izolacji. Przy większej liczbie próbek można wykorzystać aparaty do automatycznej izolacji DNA. Aby uzyskać informacje na temat izolacji DNA, skontaktuj się z nami: diagnostyka@euroimmun.pl

Etap 2. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) i hybrydyzacja

W trakcie PCR specyficzne sekwencje różnych patogenów, o ile są obecne w próbce, ulegają powieleniu oraz wyznakowaniu barwnikiem fluorescencyjnym. Następnie podczas hybrydyzacji produkty PCR wiążą się ze specyficznymi sondami znajdującymi się w określonych miejscach mikromacierzy EUROArray. W oparciu o sygnały fluorescencji produkty PCR są uwidaczniane i w zależności od ich pozycji na mikromacierzy przypisywane do odpowiedniego patogenu.

Od momentu PCR wszystkie niezbędne odczynniki są zawarte w zestawie EUROArray Dermatomykozy. Liczne zintegrowane kontrole wewnętrzne umieszczone na mikromacierzy pozwalają sprawdzić, czy podczas przygotowywania reakcji PCR użyto odpowiedniej ilości DNA, czy reakcja PCR i hybrydyzacja przebiegły pomyślnie oraz czy podczas etapu hybrydyzacji nie doszło do zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy sąsiadującymi na szkiełku próbkami.

Etap 3. W pełni automatyczna ocena za pomocą EUROArrayScanner

Aparat EUROArrayScanner oraz program EUROArrayScan umożliwiają łatwą, szybką i obiektywną ocenę mikromacierzy EUROArray bez konieczności analizy skomplikowanych instrukcji. Dzięki zastosowaniu tego systemu wszystkie wyniki analizowanych równocześnie próbek pacjentów mogą być ocenione i zarchiwizowane w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto oprogramowanie pozwala na szybkie i proste generowanie wydruków raportów zawierających poszczególne wyniki testu dla każdego pacjenta.